Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Ανάληψη και Εκπόνηση Μελετών σε θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μarketing, των διεθνών ευρωπαϊκών σχέσεων, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, του ναυτικού δικαίου και λοιπών θεωρητικών πεδίων γνώσης και διερεύνησης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σε ελληνικά & αγγλικά. Πολυετής εμπειρία. Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών σε ελληνικά και αγγλικά. Συνδρομή στην στατιστική επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση του SPSS. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθύνεστε στο rosolimou@gmail.com

Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SPSS. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟ rosolimou@gmail.com